Zużyty sprzęt komputerowy

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rypinie działając na podstawie § 7, § 8 i § 38 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz.U. z dnia 6 kwietnia 2017r. poz. 729) informuje o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego przeznaczonego nieodpłatnego przekazania (bezzwrotnie) innej jednostce w celu realizacji zadań publicznych.

TREŚĆ-OGŁOSZENIA.doc (98 pobrań)
Udostępnij ...