“Koronawirusa się wystrzegamy..”

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rypinie zachęca do realizacji interwencji nieprogramowej opracowanej przez Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia WSSE w Bydgoszczy pn. “Dobre sposoby na mikroby. Z higieną za pan brat: STOP KORONAWIRUS!”
W ramach tej inicjatywy został przygotowany scenariusz zajęć dydaktycznych pt. “Koronawirusa się wystrzegamy, ręce zawsze czyste mamy”, który został skonsultowany ze specjalistami Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy. W oparciu o ten materiał zajęcia mogą  być prowadzone wśród dzieci w wieku  przedszkolnym  (5-6 lat) i wczesnoszkolnym (np. w klasie I).
Jednocześnie informujemy, że materiały zostaną przesłane do przedszkoli i szkół podstawowych przez Kujawsko -Pomorskiego Kuratora Oświaty w Bydgoszczy.

Udostępnij ...