Wszawica

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rypinie mając na uwadze aktualność problemu wszawicy w szkołach i przedszkolach przypomina, że

przy współpracy środowiska szkolnego dyrektorów szkół, nauczycieli, pielęgniarek medycyny szkolnej, oraz rodziców/opiekunów dzieci i młodzieży można wypracować sposób postępowania, by ograniczyć skalę zjawiska.

Udostępnij ...