Szkolenie dla fryzjerów i kosmetyczek

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rypinie informuje, że w dniu 16.10.2018r. odbyło się spotkanie edukacyjne pt. Higiena (dezynfekcja, mycie, sterylizacja) w gabinetach kosmetycznych, salonach fryzjerskich, tatuażu i odnowy biologicznej. Zapobieganie uchybieniom w procedurach higieniczno-sanitarnych.

Polskie i europejskie instytucje nadzoru sanitarno-epidemiologicznego oceniają bardzo wysoko ryzyko transmisji zakażeń krwiopochodnych związane z zabiegami upiększającymi wykonywanymi w studiach tatuażu, salonach kosmetycznych, fryzjerskich i odnowy biologicznej. Ryzyko można zminimalizować stosując odpowiednie procedury sanitarno-higieniczne. W wymienionych placówkach istnieje zwiększone ryzyko przenoszenia zakażeń przez krew – wśród nich zakażenie wirusem HCV, zwanym „cichym zabójcą”, wywołującym wirusowe zapalenie wątroby typu C ( WZW C), wirusem HIV (wywołującym AIDS).

 

Program szkolenia obejmował:

– Zakażenia wirusem HCV.

– Higiena (dezynfekcja, mycie, sterylizacja) w gabinetach kosmetycznych, salonach fryzjerskich, tatuażu i odnowy biologicznej Zapobieganie uchybieniom   w procedurach higieniczno – sanitarnych

– Regulacje prawne z zakresu procedur higieniczno – sanitarnych

– Zagrożenia mikrobiologiczne (drogi szerzenia, grupy patogenów)

– Czynniki wpływające na wybór środków do mycia, dezynfekcji,  sterylizacji

– Prawidłowe procedury higieniczne w obszarze powierzchni z uwzględnieniem zanieczyszczeń materiałem organicznym

– Prawidłowe procedury higieniczne w obszarze narzędzi, sprzętu,  aparatury

– Sterylizacja – prawidłowe przeprowadzenie procesu i kontroli

– Higiena rąk personelu według wytycznych WHO

– Systemy higieny rąk

– Odpowiedzialność prawna za szkody wyrządzone na kliencie

– Trening praktyczny dezynfekcji rąk z lampą UV.

 

Spotkanie zorganizowano we współpracy z Polskim Towarzystwem Higienicznym Oddziałem w Bydgoszczy. W szkoleniu wzięło udział ok. 100 osób w tym  kierownicy, właściciele oraz pracownicy gabinetów fryzjerskich, kosmetycznych, salonów odnowy biologicznej działających na terenie miasta Rypin i powiatu rypińskiego, a także nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkół Nr 2 im Unii Europejskiej w Rypinie, którzy w przyszłości wykonywać będą zawód fryzjera i kosmetyczki .

 

Udostępnij ...