Szkolenia i warsztaty w Zespole Szkól w Skrwilnie

W dniach 15.10.2019r. i 16. 10.2019r. w Zespole Szkól w Skrwilnie odbyły się szkolenia i warsztaty na temat „Stop uzależnieniom – Jak rozmawiać z młodzieżą o uzależnieniach”,
„Przeciwdziałanie uzależnieniom wśród młodzieży”, których organizatorami byli Wójt Gminy Skrwilno oraz Państwowa Inspekcja Sanitarna w Rypinie.
W szkoleniach i warsztatach wzięło udział kilkadziesiąt osób, które na co dzień pracują z dziećmi i młodzieżą w tym pedagodzy szkolni, wychowawcy, nauczyciele, dyrektorzy szkół i przedstawiciele Gminy Skrwilno.
Podczas spotkań poruszano tematy związane z przeciwdziałaniem uzależnieniu od
alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych w tym tzw. dopalaczy szczególnie
wśród dzieci i młodzieży. Uczestnicy podkreślali jak ważne jest wspólne działanie i zaangażowanie w działaniach profilaktycznych wielu osób począwszy od rodziców, opiekunów, nauczycieli wychowawców, pedagogów ,władz lokalnych i instytucji współpracujących takich jak Państwowa Inspekcja Sanitarna.
Szkolenia i warsztaty przeprowadzili edukatorzy z Akademii Pozytywnych Zmian w Toruniu.
Bardzo serdecznie dziękujemy Panu Dariuszowi Kolczyńskiemu Wójtowi Gminy Skrwilno za ogromne zaangażowanie w działania profilaktyczne na rzecz społeczności lokalnej.

Udostępnij ...