Światowy Dzień Zdrowia

Światowy Dzień Zdrowia – 7 kwietnia 2018 roku „Zdrowie dla wszystkich”

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rypinie informuje, że Światowy Dzień Zdrowia obchodzony jest co roku 7 kwietnia w rocznicę powstania Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Każdego roku WHO wybiera priorytetowy obszar ważny z punktu widzenia zdrowia publicznego. W roku bieżącym  hasło obchodów ŚDZ brzmi: „Zdrowie dla wszystkich”. Tematem przewodnim jest powszechna opieka zdrowotna – wszędzie dla każdego. W 70-tą rocznicę swojej działalności WHO wzywa światowych przywódców do spełnienia obietnicy, którą złożyli podpisując Cele Zrównoważonego Rozwoju w 2015 r. i zaangażowania w konkretne działania służące poprawie zdrowia dla wszystkich. Oznacza to zapewnienie każdemu dostęp do opieki zdrowotnej na niezbędnym poziomie niezależnie od miejsca i zasobności portfela. Cytując Dyrektora Generalnego WHO, „nikt nie powinien wybierać między śmiercią, a trudnościami finansowymi. Nikt nie powinien wybierać pomiędzy kupieniem leków, a kupieniem jedzenia”. W 2018 roku celem jest inspirowanie, motywowanie i doradzanie podmiotom związanym z powszechną opieką zdrowotną, by powzięły odpowiednie działania sprzyjające powszechnej opiece zdrowotnej.

Wg WHO każdy ma do odegrania pewną rolę we wspomaganiu dyskusji i wpływaniu na zorganizowany dialog ku polepszeniu polityki osiągania i utrzymania powszechnej opieki zdrowotnej w swoim kraju, np.

–       Wyrażanie swoich potrzeb, opinii i oczekiwań lokalnym władzom, politykom, ministrom i innym reprezentantom.

–       Wykorzystanie mediów do podzielenia się swoimi historiami z punktu widzenia społeczności i pacjentów dotkniętych problemem.

–       Organizowanie wydarzeń z pomocą mediów i serwisów społecznościowych, takich jak fora dyskusyjne, debaty polityczne, koncerty, marsze i wywiady, by umożliwić ludziom  spotkania z ich reprezentantami politycznymi w kontekście powszechnej opieki zdrowotnej.

–       Ochrona interesów środowiska medycznego przez organizacje zawodowe.

–       Dzielenie się materiałami i dołączenie do dyskusji w serwisach społecznościowych.
W trakcie kampanii komunikacja odbywać się będzie za pośrednictwem serwisów społecznościowych: Facebook, Twitter, YouTube, Instagram. Głównym hasztagiem wykorzystywanym do oznaczania postów jest #ZdrowieDlaKażdego (ang. #HealthForAll), oraz #ŚwiatowyDzieńZdrowia (ang. #WorldHealthDay).

Obchody Światowego Dnia Zdrowia dają możliwość podjęcia wielu działań, których efektem jest poprawa stanu zdrowia ludzi.

Więcej informacji w załączniku do artykułu.

Udostępnij ...