Szczepienia ochronne

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rypinie informuje, że Główny Inspektor Sanitarny przygotował akcję informacyjną pod hasłem „Zaszczep w sobie chęć szczepienia”, której celem jest promocja szczepień ochronnych jako najskuteczniejszej formy zapobiegania chorobom zakaźnym.

Adresatami akcji informacyjnej są wszyscy zainteresowani tematyką szczepień ochronnych w szczególności kierowana jest do rodziców i opiekunów dzieci oraz lekarzy i pielęgniarek realizujących szczepienia ochronne. Efektem prowadzonych działań powinien być wzrost poziomu wiedzy społeczeństwa w zakresie szczepień ochronnych oraz lepsza dostępność do informacji na temat Programu Szczepień Ochronnych.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społeczeństwa opracowano stronę internetową (www.szczepienia.gis.gov.pl), która przede wszystkim koncentruje się na praktycznych i organizacyjnych aspektach realizacji szczepień ochronnych w Polsce.

Szczegółowy wykaz chorób zakaźnych objętych obowiązkiem szczepień ochronnych oraz m.in. osoby i grupy osób obowiązane do poddawania się obowiązkowym szczepieniom ochronnym przeciw chorobom zakaźnym określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych.

Szczepienia ochronne uratowały miliony ludzi przed ciężkimi chorobami, a nawet śmiercią. Są one, jak dotychczas, jedynym skutecznym środkiem w walce z groźnymi chorobami zakaźnymi. Jednym z czynników określających rozwój cywilizacyjny jest rozpowszechnienie szczepień. Zajmują one ważne miejsce wśród wielu czynników, które przyczyniły się do wydłużania życia.

Realizacja szczepień zawartych w Programie Szczepień Ochronnych powinna stanowić priorytet w ochronie przed szczególnie groźnymi chorobami zakaźnymi. Dla ochrony zdrowia szczepienia zalecane, zawarte w Programie Szczepień Ochronnych, są tak samo ważne jak szczepienia obowiązkowe. Stanowią one ważną inwestycję w zdrowie. Realizacja szczepień ochronnych zalecanych z punktu widzenia zdrowia mieszkańców powiatu jest godna wzięcia pod uwagę przy planowaniu programów zdrowotnych i pozyskiwaniu środków finansowych na ich realizację przez samorządy lokalne.

Wykaz szczepień zalecanych oraz sposób ich finansowania i dokumentowania określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 września 2010 r. w sprawie wykazu zalecanych szczepień ochronnych oraz sposobu finansowania i dokumentowania zalecanych szczepień ochronnych wymaganych międzynarodowymi przepisami zdrowotnymi.

Wyrażam głębokie przekonanie, że wspólne działania przyniosą oczekiwane efekty i przyczynią się do polepszenia stanu zdrowia społeczeństwa powiatu.