Programy edukacyjne

Celem jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży   poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety w oparciu o indywidualną    odpowiedzialność i wolny wybór jednostki.

Program adresowany jest do młodzieży szkół gimnazjalnych oraz klas V i VI szkół podstawowych.

Więcej informacji na stronie programu Trzymaj formę