HIV / AIDS

Krajowy Program Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV

Cele strategiczne to:

  • ograniczenie rozprzestrzeniania się zakażeń HIV,
  • poprawa jakości życia i dostępu do opieki zdrowotnej dla osób żyjących z HIV/AIDS oraz ich bliskich,

Więcej na stronie Krajowego Centrun ds. AIDS