Pomoc osobom w kwarantannie

Prosimy o zapoznanie się z informacjami  Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Szanowni Państwo jeżeli w związku z rozprzestrzenianiem sie koronawirusa jesteście objęci kwarantanną, pamiętajcie nie jesteście pozostawieni sami sobie. Otrzymacie wsparcie z wielu miejsc.

Adresy i nr telefonów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

87-500 Rypin

ul. Warszawska 38a

tel. 54 280 36 41

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

87-500 Rypin

ul. Warszawska 40

tel. 54 280 96 51

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

87-500 Rypin

ul. Lipnowska 4

tel. 54 280 22 79

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

87-510 Skrwilno

ul Rypińska 7

tel. 54 270 00 12

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

87- 337 Wąpielsk

tel. 56 49 38 321

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

87-517 Brzuze

tel. 54 233 06 66

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

87-515 Rogowo

tel. 54 280 16 22

Udostępnij ...