Teren działania

PSSE w Rypinie sprawuje nadzór sanitarny na terenie powiatu rypińskiego w woj. Kujawsko – Pomorskim. W skład powiatu wchodzą gminy:

miasto Rypin, Brzuze, Rogowo, Rypin, Skrwilno, Wąpielsk