Kierownictwo

KIEROWNICTWO POWIATOWEJ STACJI SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNEJ
W RYPINIE
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rypinie / 

Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Rypinie

Beata Grabowska

Kierownik Oddziału Zapobiegawczego i Bieżącego Nadzoru Sanitarnego
Angelika Madejska
Kierownik Sekcji Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku
Igor Dudra
Kierownik Sekcji Nadzoru nad Obiektami Komunalnymi
Angelika Madejska
Kierownik Sekcji Nadzoru Przeciwepidemicznego
Anna Klimowska
Główny Księgowy
Danuta Rybka
Radca Prawny
Jakub Cichocki