Kontakt

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rypinie
Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Rypinie

87-500 Rypin, ul. Warszawska 38a

email: sekretariat@psserypin.pl

Godziny urzędowania stacji: poniedziałek – piątek w godz. 7:25 – 15:00

Skargi i wnioski Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny przyjmuje
w środy w godz. 12:00 – 14:00

Numer konta bankowego dla opłat za: decyzje, upomnienia itp.

15 1010 1078 0044 2822 3100 0000


INFOLINIA Covid-19

+48 222 500 115

Pytania i odpowiedzi

NUMERY WEWNĘTRZNE TELEFONÓW
Komórka organizacyjna numer
Dyrektor 23
Sekretariat
Sekcja Ekonomiczna i Administracyjna
21, 22
Samodzielne Stanowisko pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia
Stanowisko pracy ds. Higieny Dzieci i Młodzieży
24
Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i PU 25
Samodzielne Stanowisko Pracy Radca Prawny
Samodzielne Stanowisko Pracy głównego księgowego
26
Stanowisko pracy ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego
Stanowisko pracy ds. Prewencji Chorób Zawodowych
27
Sekcja Nadzoru nad Obiektami Komunalnymi
Kierownik Oddziału Zapobiegawczego i Bieżącego Nadzoru Sanitarnego
28
Sekcja Nadzoru Przeciwepidemicznego 29