Konkursy

KONKURS DOBRYCH PRAKTYK ORAZ OGÓLNOPOLSKI KONKURS POPRAWY WARUNKÓW PRACY

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rypinie zachęca firmy do udziału w Konkursie Dobrych Praktyk. Konkurs ma na celu wyróżnienie przedsiębiorstw i organizacji, które szczególnie aktywnie i efektywnie zarządzają ryzykiem związanym z występowaniem substancji niebezpiecznych w miejscu pracy. Więcej informacji na stronie https://chemia.ciop.pl

Konkurs jest podzielony na dwa etapy: etap krajowy (organizowany przez CIOP-PIB) i etap europejski (organizowany przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy). Termin przesyłania zgłoszeń dla firm i organizacji w Polsce upływa w dniu 22.01.2019 r.

Rozstrzygnięcie konkursu na etapie krajowym odbędzie się w I połowie lutego 2019 r. Uroczyste wręczenie dyplomów laureatom tego etapu jest planowane wiosną 2019 r., podczas specjalnie w tym celu zorganizowanej konferencji.

Więcej informacji o konkursie, formularz wniosku oraz kryteria oceny znajdą Państwo na stronie http://bit.ly/chemia-ciop-konkurs

Jednocześnie, niezależnie od Konkursu Dobrych Praktyk, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rypinie zachęca do wzięcia udziału w OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE POPRAWY WARUNKÓW PRACY organizowanym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Do u konkursu można zgłaszać opracowania w trzech kategoriach:

  1. Rozwiązania techniczne i technologiczne
  2. Prace naukowo-badawcze
  3. Przedsięwzięcia organizacyjne i edukacyjne

Prace do Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy można nadsyłać do 30.09.2018 r.

Ocena prac zgłoszonych na Konkurs i uroczyste wręczenie nagród laureatom nastąpi pod koniec roku 2018.

Więcej informacji na stronie http://bit.ly/ciop-konkurs-warunkow-pracy

Uwaga: Rozwiązania związane z substancjami niebezpiecznymi można zgłaszać niezależnie do obu konkursów.

Udostępnij ...