Kał – jak pobrać

Prawidłowe pobieranie kału na wymazówkę:

za pomocą wymazówki pobrać kał z kilku miejsc tak aby materiał był widoczny na waciku,

wymazówkę  włożyć do podłoża transportowego, dokładnie zamknąć, opisać imieniem i nazwiskiem   osoby, od której materiał został pobrany oraz datą i godziną pobrania,
– tak pobrane próbki można przechowywać maksymalnie do 48 godzin w temperaturze lodówki (2oC –   80C).

Wymazówki należy dostarczyć do powiatowej stacji sanitarno – epidemiologicznej w temperaturze otoczenia.