Kał – jak pobrać

Prawidłowe pobieranie kału na wymazówkę:

za pomocą wymazówki pobrać kał z kilku miejsc tak aby materiał był widoczny na waciku,

wymazówkę  włożyć do podłoża transportowego, dokładnie zamknąć, opisać imieniem i nazwiskiem   osoby, od której materiał został pobrany oraz datą i godziną pobrania,
– tak pobrane próbki można przechowywać maksymalnie do 48 godzin w temperaturze lodówki (2oC –   80C).

Wymazówki należy dostarczyć do powiatowej stacji sanitarno – epidemiologicznej w temperaturze otoczenia.

Do każdej próbki należy dołączyć:

  • dokładnie i czytelnie wypełnione zlecenie
  • opłatę za badanie w kwocie 78 zł (przelewem na podane konto),
  • badania uczniów kształcących się w zawodach, w których jest ono wymagane przeprowadza się bezpłatnie po przedstawieniu zaświadczenia ze szkoły lub umieszczeniu przez szkołę pieczątki na drukach zleceń

 

W sytuacji utraty wyników badań opłata za odpis wynosi 27,75 zł. Wyniki dostępne są do 2 lat wstecz.

Badania dostarczać można także bezpośrednio do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy przy ul. Kujawskiej 4 (tel. 523761800)
Punkt przyjmowania próbek do badań mikrobiologicznych i parazytologicznych oraz wydawania wyników w Bydgoszczy czynny jest w godzinach:

– poniedziałek 7:00-12:00
– wtorek 7:00-12:00,
– środa 7:00-12:00
– czwartek 7:00-12:00, 14:00-17:00