Jak Rypinianie pokochali borówkę?

Zdrowo i apetycznie podczas “Weekendu z polską żywnością” w Rypinie.

Przykłady budowania lokalnego rynku owoców z komentarzem Pana Ministra Jana Krzysztofa Ardanowskiego, MRiRW.

Szczegóły w materiale:

 Jak Rypinianie pokochali borówkę?

Udostępnij ...