Informacja – próby kału na nosicielstwo

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rypinie informuje, że od dnia 1 marca 2018r. próby kału na nosicielstwo pałeczek Salmonella i Shigella (do celów sanitarno-epidemiologicznych) nie będą przyjmowane w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rypinie.

Klienci chcący wykonywać badania w ramach usług świadczonych przez Wojewódzką Stację Sanitarno- Epidemiologiczną w Bydgoszczy ww. próby będą musieli dostarczać do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemilogicznej w Lipnie, ul. Tadeusza Kościuszki 18/20 tel. 54-287-32-24. Dla tych osób PPIS w Rypinie będzie pośredniczył wyłącznie w wydawaniu druków zleceń na wykonywanie badań, wymazówek do pobierania materiału biologicznego, sprawozdań z badań i odpisów dokumentacji medycznej.

Jednocześnie PPIS w Rypinie przypomina, że zgodnie z art. 7 ust. 4 pkt. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2018r. poz. 151) badania laboratoryjne u osób, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt. 5 ww. ustawy (osoby podejmujące lub wykonujące prace, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby) przeprowadzają akredytowane w zakresie przedmiotu badania laboratoria Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Inspekcji Sanitarnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wojskowej Inspekcji Sanitarnej lub inne laboratoria, na podstawie umów zawieranych z tymi organami.

Udostępnij ...