„Dobry przepis na bezpieczeństwo”

Główny Inspektor Sanitarny na zaproszenie Głównego Inspektora Pracy przystąpił do współpracy w popularyzacji założeń kampanii prewencyjno-kontrolnej „Dobry przepis na bezpieczeństwo”. Kampania kierowana jest do pracodawców, właścicieli firm, pracowników służb bhp oraz pracowników zatrudnionych w branży przetwórstwa mięsa. Celem kampanii jest ograniczenie zagrożeń wypadkowych i zdrowotnych w zakładach zajmujących się przetwórstwem mięsa poprzez zapewnienie przestrzegania przepisów prawa pracy, w szczególności bezpieczeństwa i higieny pracy, oraz umożliwienie pracodawcom dostosowania zakładów pracy do obowiązującego prawa w drodze udziału w programie prewencji.

Więcej na temat kampanii można przeczytać na stronie internetowej: www.bhpnatak.pl

Udostępnij ...