Akcja letnia pn. “BEZPIECZNE WAKACJE”

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rypinie informuje, że wzorem lat ubiegłych rusza akcja letnia pn. „Bezpieczne wakacje” kierowana do ogółu społeczeństwa. Interwencja ma na celu zapewnienie jej adresatom bezpiecznego i zdrowego wypoczynku w okresie wakacyjnym w obecnej sytuacji epidemiologicznej, dotyczącej zakażeń koronawirusem
SARS-CoV-2.
Celem głównym akcji jest: zapewnienie bezpiecznego i zdrowego wypoczynku o okresie wakacyjnym.

Udostępnij ...